Shop Electrolux
Добредојдовте на Electrolux веб продавница за резервни делови и додатоци.

Пребарај

Категории

Skopje

Гаранција

Периодот на гаранцијата за сите Electrolux Ltd  производи е 12 месеци за првата инсталација на производот на датумот на инсталација , или 60 дена за купување на резервни делови за нашите електрични грејачи и резервни делови. Греалки и Апаратите со резервни делови мора да бидат поврзани со пропишаниот напон, под услови кои гарантираат безбедна и квалитетна работа.

 

Упатство за вградување и замена на Грејни тела и Резервни Делови од  стручно обучени и овластени лица (листа на услуги во нашатаОфицијалниот  веб  на ( Electrolux Service ). Гаранцијата важи само ако грејач и Резервните Делови  се  користи на соодветен и правилен начин во средината на планираните соодветен за видот на електричен грејач и Резервниот Дел  кој го користите. Резервни делови за котел и греење мора да бидат монтирани  од стручно и овластено лице , а состојбата на редовен шестмесечен одржување (чистење печки на вар) подготвени од страна на овластеното лице. Во случај дека резервни делови и грејач не се користи на пропишан начин (соодветен напон, средината во која што работи, итн), не е инкорпорирана или  Заменета не е  од страна на овластено лице (Овластен гаранција) Гаранција и (Сметка ) не се однесува и не важи

Контакт

Electrolux Shop

E-mail:          electrolux@t-home.mk         
E-mail:          natasa@electrolux.mk      
Telephone-Bitola: +389 (0) 47  203 330
Telephone-Skopje: +389 (0) 2 3298130
Telephone-Skopje: +389 (0) 2 3225230
Fax:              +389 (0) 47 203 900
Mobile Phone Number: +389 (0) 70 237 108

Shop Electrolux