Shop Electrolux
Добредојдовте на Electrolux веб продавница за резервни делови и додатоци.

Пребарај

Категории

Skopje

Гаранција за Резервните Делови

Периодот на гаранцијата за сите произвoди  од Electrolux Ltd  производи е 12 месеци за првата инсталација на производот на датумот на инсталација , или 60 дена за купување на резервни делови за нашите електрични грејачи и резервни делови. Греалки и Апаратите со резервни делови мора да бидат поврзани со пропишаниот напон, под услови кои гарантираат безбедна и квалитетна работа.

 

Упатство за вградување и замена на Грејни тела  и грејачи и Резервни Делови од  стручно обучени и овластени лица (листа на услуги во нашата Официјалниот  веб  на ( Electrolux Service ). http://www.electroluxservice.mk  Гаранцијата важи само ако грејач и Резервните Делови  се  користи на соодветен и правилен начин во средината на планираните соодветен за видот на електричен грејач и Резервниот Дел  кој го користите. Резервни делови за апарати за домакинство котел и греење мора да бидат монтирани  од стручно и овластено лице , а состојбата на редовен шест месечен одржување (чистење печки на вар) подготвени од страна на овластеното лице. Во случај дека резервни делови и електричниот грејач не се користи на пропишан начин (соодветен напон, средината во која што работи, итн), не е инкорпорирана или  Заменета не е  од страна на овластено лице (Овластен гаранција) Гаранција и (Сметка ) не се однесува и не важи.

 

Electrolux Repair Service

There are good reasons why Electrolux has grown in recent years into one of the industry’s best appliance manufacturer’s. Even their high-quality models can break down though. That’s why it’s important to find reliable Electrolux repair in your area.

Luckily for you, you’ve already found the Macedonia  leaders in Electrolux appliance repair, Palenzo Appliance Service! Our service technicians are trained and certified to work on the brand’s entire line of kitchen and laundry appliances. No matter if your Electrolux dryer won’t start or you have an Electrolux dishwasher leaking water, call now.

We’ll send one of our repair experts to your home to diagnose and fix the malfunction in no time. For the area’s most dependable service for your Electrolux repair, call us today.

 

 

 

Why Choose Moore Appliance Service for Your Electrolux Appliance Repair?

Here at Palenzo Appliance Service, we’ve built a reputation for fixing appliances quickly along with great customer service. You’ll be so impressed with our Electrolux repair service that you’ll never call any other company for your appliance needs. We guarantee:

 

·         Experience: Moore Appliance Service has been serving the Southern Pines, NC area for 40 years

·         Factory Authorized Certified Technicians with training specifically on Electrolux appliances

·         Technicians that are professional and courteous, arrive in uniform, and will respect and protect your property and home

 

Southern Pines: Electrolux Appliance Repair

Palenzo Appliance Service provides appliance repair in Macedonia , NC, for Electrolux appliances. Electrolux appliances we service include:

 

·         Electrolux Dishwasher Repair

·         Electrolux Front Load Washer Repair

·         Electrolux Washing Machine Repair

·         Electrolux Dryer Repair

·         Electrolux Refrigerator Repair

·         Electrolux Freezer Repair

·         Electrolux Ice Maker Repair

·         Electrolux Microwave Repair

·         Electrolux Range and Oven Repair

·         Electrolux Stove Repair

·         Electrolux Wall Oven Repair

·         Electrolux Cooktop Repair

 

Common Problems with Electrolux Washer and Electrolux Front Load Washer:

 

·         Electrolux Washer leaking

·         Electrolux Washer not spinning

·         Electrolux Washer not draining

·         Electrolux Washer no power

·         Electrolux Washer moving, vibrating, too noisy

 

Common Problems with Electrolux Dryer:

 

·         Electrolux Dryer not drying

·         Electrolux Dryer not heating

·         Electrolux Dryer drum not turning

·         Electrolux Dryer no power

 

Common Problems with Electrolux Dishwasher:

 

·         Electrolux Dishwasher not cleaning dishes

·         Electrolux Dishwasher not draining

·         Electrolux Dishwasher not filling with water

·         Electrolux Dishwasher not dispensing soap

 

Common Problems with Electrolux Refrigerator:

 

·         Electrolux Refrigerator not cooling

·         Electrolux Refrigerator not freezing

·         Electrolux Refrigerator not making ice

·         Electrolux Refrigerator not dispensing water

·         Electrolux Refrigerator freezer frosting over

·         Electrolux Refrigerator leaking

·         Electrolux Ice Maker not making ice

 

Common Problems with Electrolux Microwave:

 

·         Electrolux Microwave not heating

·         Electrolux Microwave turntable not working

·         Electrolux Microwave no power

 

Common Problems with Electrolux Range, Electrolux Oven, and Electrolux Stove:

 

·         Electrolux Oven Range Stove not heating

·         Electrolux Oven Range Stove burners not working

·         Electrolux Oven Range Stove element not working

·         Electrolux Oven Range Stove timer not working

·         Electrolux Cooktop not heating

·         Electrolux Cooktop cracking

·         Electrolux Cooktop burners not working

                Сервис за поправка на апарати за домакинство Electrolux Има добри причини зошто Electrolux прерасна во последниве години во еден од најдобрите производители на апарати во индустријата и добар сервис.

      Сепак, дури и нивните високо квалитетни модели можат да се расипат. Затоа е важно да најдете сигурна поправка на Electrolux во вашата област. За ваша среќа, веќе ги најдовте лидерите на Македонија  во поправка на апарати Electrolux, Palenzo Appliance Service! Нашите сервисни техничари се обучени и сертифицирани да работат на целата линија на кујнски апарати и апарати за перење на брендот. Без разлика дали вашата машина за сушење Electrolux  се вклучиваат  во сервисирање  или ако во машината за миење садови Electrolux тече вода, јавете се веднаш. Ќе испратиме еден од нашите експерти за поправка во вашиот дом за да го дијагностицира и поправи дефектот за кратко време. За најсигурната услуга во областа за вашата поправка на Electrolux, јавете ни се денес. Зошто да ја изберете услугата за апарати Moore за поправка на вашиот апарат Electrolux? Овде, во Palenzo Appliance Service, изградивме репутација за брзо поправка на апарати заедно со одлична услуга за клиентите. Ќе бидете толку импресионирани од нашата услуга за поправка на Electrolux што никогаш нема да повикате друга компанија за вашите потреби на апаратот. Ние гарантираме: • Искуство: Palenzo Appliance Service служи во областа Македонија, NC веќе 40 години • Фабрички овластени овластени техничари со обука специјално за апарати Electrolux • Техничари кои се професионални и љубезни, пристигнуваат во униформа и ќе го почитуваат и штитат вашиот имот и дом Southern Pines: Поправка на апарати на Electrolux Palenzo Appliance Service обезбедува поправка на апарати во Macedonia, NC, за уредите Electrolux. Електролукс апаратите што ги сервисираме вклучуваат: • Поправка на машина за миење садови Electrolux • Поправка на мијалник со предно полнење на Electrolux • Поправка на машина за перење Electrolux • Поправка на фен Electrolux • Поправка на фрижидери Electrolux • Поправка на замрзнувач Electrolux • Поправка на производителот мраз Electrolux • Поправка на микробранова печка Electrolux • Поправка на опсег и рерна на Electrolux • Поправка на шпорет Electrolux • Поправка на ѕидна печка Electrolux • Поправка на плочата за готвење Electrolux Вообичаени проблеми со мијалникот Electrolux и предното оптоварување на Electrolux: • Електролукс мијалник протекува • Electrolux Washer не се врти • Електролукс мијалникот не цеди • Electrolux Washer без струја • Electrolux Washer се движи, вибрира, премногу бучна Вообичаени проблеми со фен Electrolux: • Electrolux Сушачот не се суши • Electrolux Сушачот не загрева • Не се врти барабанот за сушење на Electrolux • Electrolux Фен без струја Вообичаени проблеми со машината за миење садови Electrolux: • Electrolux машина за миење садови не чисти садови • Electrolux машината за миење садови не испушта вода • Electrolux машината за миење садови не се полни со вода • Електролукс Машината за миење садови не издава сапун Вообичаени проблеми со фрижидерот Electrolux: • Фрижидерот Electrolux не се лади • Фрижидерот Electrolux не замрзнува • Фрижидерот Electrolux не прави мраз • Фрижидерот Electrolux не испушта вода • Замрзнувачот на Electrolux Фрижидер се замрзна • Фрижидерот Electrolux протекува • Electrolux Ice Maker не прави мраз Вообичаени проблеми со микробрановата печка Electrolux: • Електролукс микробранова печка не се загрева • Електролукс грамофонот за микробранова печка не работи • Микробранова печка Electrolux без струја Вообичаени проблеми со опсегот на Electrolux, рерната Electrolux и шпоретот Electrolux: • Електролукс шпоретот не се загрева • Пламениците на шпоретот со опсег на рерна Electrolux не работат • Елементот на шпоретот со опсег на рерна Electrolux не работи • Не работи тајмерот за шпорет на опсегот на рерната Electrolux • Електролукс плочата за готвење не се загрева • Пукнатина на плочата за готвење Electrolux • Не работат пламениците на Electrolux

 

 

 

Трговија на големо и мало и професионалнот персонал само може да се продаде со висока вредност и квалитетен производи успешно, кога тие ги знаат и кога тие навистина се разбере зошто овие производи носат висока цена. Е-учење  и Он лине продавницата им овозможува да учат во нивното темпо, како и преглед концепти онолку пати колку што е потребно. Усогласеност и перформанси ќе биде точно да се измери и области каде е потребно повеќе внимание ќе биде обелоденет.
Кои работат во секторот со висок обрт на вработени, оваа алатка ќе им овозможи на нашите трговски партнери да ги обучуваат своите нови вработени пред тие да започнат на продавница кат. Е-извонредност центар ќе го промовира учењето и нуди Електролукс сертификација во познавање на производот и продажни вештини, без дополнителни трошоци.
Друга важна придобивка е дека е-учење и Он Лине им овозможи на трговците на мало да се зголеми нивните приходи потенцијал за време на важни врвот на продажбата периоди. Дополнителни вработените често се ангажирани за да се приспособат на пораст на сообраќајот, но не се совпаѓаат за клиенти кои веќе го имаат направено нивните истражувања на интернет.

Е-извонредност и Он Лине Продавницата  центар не само што ќе се фокусира на Електролукс брендирани производи и сите други резервни делови за други брендови, но, исто така, нуди сеопфатен Категорија на ниво на модули кои се релевантни за сите брендови. Продажбата извонредност Тестовите кои се фокусираат на продавница кат продажба вештини присутни корисници со најчесто поставуваните прашања на потрошувачите. Електролукс ќе се мери на учесниците резултати преку тестови и квизови на крајот на секој модул.

На веб-базирана обука и бараните делови  е брз и лесен како корисниците можат да изберат за времето и местото што им одговара. Откако ќе ги имаат завршено успешно модул, учесниците може да испечатите сертификатот. Продавница кат персонал може да се изгради портфолио на овие сертификати и да ги со нив во нивните следната улога.

 

     ELECTROLUX е компанија основана во 1984 година. од Димче палензо Електролукс ,Своите почетоци ги заснова врз сервис и поправка  на апарати за домаќинство и индустрија хотели ресторани .

  Речиси 40 години успешно работи на производство на електрични грејачи и гумени производи. Македонскиот пазар е покриен околу 70% од нашите грејачи. Во голем дел сме присутни со гумени производи, како и асортиманот на нашите електрични елементи.

   Во рамките на тоа е асортиман на производи  и резервни делови и услуги што се дава гаранција за сите производи и услуги оствари.

   Постојат голем број на странски компании со што се соработува Електролукс преку Балканскиот Полуостров, како што се Турција, Србија и Црна Гора, Бугарија, Косово и Европа
    Историја  за  презентација на Саеми  на Компанијата 
 "Димче P.Palenzo основач на Electrolux :

- Технома Скопје 1997 година.
- Технома Скопје 1998 година.
- Технома Скопје 1999 година.
- Технома Скопје 2000 година.
(Сребрен медал)
- Технома Скопје 2002 година.
- Технома Скопје 2003 година.
- Технома Скопје 2004 година.
- Технома Скопје 2005 година.
- Технома Скопје 2007 година.
- Технома Скопје 2008 година.
- Технома Скопје 2009 година.
- Технома Скопје 2010 година.
- Експо Битола 2004 година.
- Експо Битола 2005 година.
- Експо Битола 2006 година.
- Технома Приштина 2008 година.
- Технома Приштина 2009 година.
- Технома Тирана 2008 година.

Историја за Електролукс
Сертификати

 Електролукс започна нова глобална визуелен идентитет и поставување на рекорди  на  работење и развој и продажба на резервни делови и продажба од Врата до Врата  за цела Македонија .

 Електролукс, амблем на секој  граѓанин  кој купува од апарати за  домот и професионална апарати и тоа е Иднина, воведоа нов глобален визуелен идентитет и е решение за сите потреби и сервис за сите проблеми. Креирано од стратешки сопствен бренд и маркетинг консултантски предизвици во Битола, сите визуелни извори освежен и ново развиен, вклучувајќи ги и логото на марката, слики, бојата и логото на икони. Комитетот веќе одлучи и обврски професионални стручњаци и трговци на правници на Electrolux Групата 
http://www.electrolux.com.mk  на сите големи трговски центри во светот, а тие се во функција на полето.

   Електролукс е втор по големина производител на апаратот и ги доживеале силна побарувачката за својата премија уреди во Европа, Русија, Америка и Азија Пацифик пазар. Кина останува клучен пораст на пазарот стратегија Electrolux. Електролукс известување со годишна стапка на раст од над 40%. Во Европа, Русија, Америка, Азија Пацифик, Аустралија регионот придонесоа 12% од глобалниот Електролукс оперативни приходи, а компанијата очекува силна продажбата да продолжи и во 2015 година со ширењето на својот нов визуелен идентитет.

   Менџерите  комерцијата  и дилерите од Битола работи во тесна соработка со Електролукс маркетинг проект тим, кој ќе овозможи создавање на унифицирани комуникации и препознатлива. Разбирање на потрошувачите и нивната желба да се видат резултатите направам, карактеристики, е главното обележје на ангажманот. За успешно Електролукс производи во азискиот пазар и сегашната покриеност на пазарот, особено во кујна и перална сегмент, нови слики е дизајниран да го покаже на придобивките од користењето на Electrolux производи и продажба на  резервни делови за сите  брендови  и сервисирање на сите апарати .

. "Како вкусови во Азија, Америка, Европа, Русија, се повеќе и повеќе софистицирани, луѓето се во потрага по повеќе премиум брендови Се создаде систем на идентитет што претставува Electrolux во многу современи и интелегентен начин - еден кој ќе се придружи на искуство и внимание на детали кои го слави оди во Електролукс производи и услуги, комерцијалистот "Оливер Димитровски" партнери во целиот свет

   Новото лого воведува името на компанијата во нов фонт, и го става поголем акцент врз иконите симбол Електролукс бренд, прв пат се користи во 1984 година нов визуелен идентитет ќе се одржи на глобално ниво во сите канали на 2000 година - во продавница, онлајн пакување и преку мобилни апликации и уреди - во фази од јануари 15, 2015 година.

   "Electrolux е на пат да стане светска класа потрошувачите маркетинг компанија, со јасен фокус на потрошувачите управувано иновации и силни брендови. Клучна компонента на ова е да се создаде возбудлив и разликување бренд искуство кое е во согласност во текот на секој клиент допир точка. Нашите нов визуелен идентитет ќе ни помогне да се постигне ова, во дигитална и мало пејзаж што е драматично променета во текот на изминатите години "Димче P.Palenzo основач на Electrolux група, Главен маркетинг директор на "Димче P.Palenzo основач на Electrolux групацијата 
http://www.group.electrolux.com.mk 

   Владимир Петков партнер уметност Веб Дизајн креативен директор на Сиконската Долина на Електролукс , Битола, додаде: "Ние поставивме за цел да се создаде визуелниот идентитет, кој ќе им овозможи на Електролукс да ги раскажат своите приказни со светот во привлечен начин - тоа е од суштинско значење да се претстави придобивките од производот, а не фокусирајќи се на функции. Покрај тоа, за идентитетот мора да работиме напорно за да се издвоите од толпата и да ги обедини бренд во секој момент од луѓето  со брендот. "

Пророкот и Визијата 

За Електролукс

  Електролукс Групацијата 
http://www.electrolux.com.mk е стратешки бренд и маркетинг консултантски дека им помага на клиентите да се најде подобар начин да се зголеми на Канцеларии низ целиот свет, вклучувајќи го и Хонг Конг, Њујорк, Сан Франциско, Мелбурн, Берлин, Лондон, Цирих, Битола и Скопје, пророкот најде вистинскиот тим за да се помогне на клиентите да ги исполнат нивните предизвици. Компанијата го носи мултидисциплинарни вештини во бренд, маркетинг, иновации, дизајн, дигитални и анализатор да се испорача уникатни решенија за да им помогне на клиентите, вклучувајќи AIA, Cathay ерлајнс, Банката на Источна Азија ,, европскиот свет Самсунг, Фринко, ММФ, Мариово, Uteco , Cisco, Електролукс, LG, Џонсон и Џонсон, Mc Donald е, Сименс, УБС и Цирих финансиски зајакнат своите брендови и расте нивниот бизнис.


  Седиштето на Electrolux од пророкот Мелбурн беше отворена во 2010 година се наоѓа во зградата на Grenda -Milk парк Централна и тое е г-ин Славјан Секуловски, Во Солун  канцеларија пророкот е дом на 20-силен тим на стратези, дизајнери и креативни консултанти доаѓаат од мешавина на различни потекла консалтинг , земји и култури

____________________________________________________________________________

Пророкот и Визијата 

за Електролукс

  Електролукс од Битола е глобален лидер во апаратите за домаќинство и апарати за професионална употреба, продажба на повеќе од 50 милиони производи на клиенти во повеќе од 150 пазари, секоја година. Компанијата се фокусира на иновации, кои се внимателно дизајнирани врз основа на широка потрошувачка увид, за да се задоволат реалните потреби на потрошувачите и професионалците. Во светот на семејството и фамијата на  Palenzo станува движечка сила на општеството на Балканот и своите потреби со предвидувања за иднината на групацијата http://www.group.electrolux.com.mk .

 

Контакт

Electrolux Shop

E-mail:          electrolux@t-home.mk         
E-mail:          natasa@electrolux.mk      
Telephone-Bitola: +389 (0) 47  203 330
Telephone-Skopje: +389 (0) 2 3298130
Telephone-Skopje: +389 (0) 2 3225230
Fax:              +389 (0) 47 203 900
Mobile Phone Number: +389 (0) 70 237 108

Shop Electrolux